[xep-support] nonbreaking hyphen

Keith - Parenty Reitmeier, Inc. keith at parenty.mb.ca
Mon May 29 06:52:16 PDT 2006


One way is to use  (ZERO WIDTH NO BREAK SPACE) after the 
hyphen. This works beautifully for us.

eg. s-Gravenhage

Regards,
Keith

On 29-May-06, at 1:08 AM, Henk Rutten wrote:

> Names of cities like 's-Gravenhage or 's-Hertogenbosch are not 
> permitted to be hyphenated after the dash.
> In our xml files we use the entity for a nonbreaking hyphen in these 
> names: 's‑Gravenhage or 's‑Gravenhage.
>  
> Both entities don't seem to work, the words are still hyphenated after 
> the dash. Any ideas what is causing this behaviour or how we can avoid 
> this behaviour?
>  
> Kind regards,
>  
> Henk Rutten
>
> ------------------------------------------------
> Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie 
> aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die 
> persoonlijk en vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten 
> die niet publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & 
> Informatie Technologie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de 
> inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen in strijd is met de Wet 
> of de goede zeden. Voor het geval de ontvanger van dit bericht niet de 
> bedoelde persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld dat verdere 
> verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht 
> strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en 
> de afzender direct te informeren. Dank voor uw medewerking.
>  


-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo at renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/terms-of-service.htmlMore information about the Xep-support mailing list