[xep-support] nonbreaking hyphen

Henk Rutten hrutten at grafidata.nl
Sun May 28 23:08:00 PDT 2006


Names of cities like 's-Gravenhage or 's-Hertogenbosch are not permitted to
be hyphenated after the dash.
In our xml files we use the entity for a nonbreaking hyphen in these names:
's‑Gravenhage or 's‑Gravenhage.
 
Both entities don't seem to work, the words are still hyphenated after the
dash. Any ideas what is causing this behaviour or how we can avoid this
behaviour?
 
Kind regards,
 
Henk Rutten

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.

 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.renderx.com/pipermail/xep-support/attachments/20060529/4ca3c282/attachment.html>


More information about the Xep-support mailing list