[xep-support] About hyphenation character

Jirka Kosek jirka at kosek.cz
Sun May 7 08:01:13 PDT 2006


Jacques Foucry wrote:

> In my custom stylesheet I have:
> 
> <xsl:param name="hyphenate-verbatim">1</xsl:param>

It seems that you are using DocBook stylesheets and your question is not 
related to XEP. You mispelled parameter name, it should be 
"hyphenate.verbatim" (dot instead of dash).


-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka at kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
    ** DocBook 15.-17.5.2006 ** XSL-FO 12.-13.6.2006 **
   ** XSLT 23.-26.10.2006 ** XML schémata 13.-15.11.2006 **
------------------------------------------------------------------
  http://xmlguru.cz  Blog mostly about XML for English readers
------------------------------------------------------------------

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3225 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.renderx.com/pipermail/xep-support/attachments/20060507/51cca5cf/attachment.bin>


More information about the Xep-support mailing list