[xep-support] Text Overlap

Henk Rutten hrutten at grafidata.nl
Tue Nov 14 23:10:50 PST 2006


Hi Teus,

In your fo document you use the code:
   <fo:block font-size="12pt" text-align="left" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="24.4mm" end-indent="0mm" 
text-indent="-19.1mm" intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2"> will
do this
   </fo:block>

Setting the value '-19.1mm' of the attribute 'text-indent' to a less
negative value could help: 

   <fo:block font-size="12pt" text-align="left" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="24.4mm" end-indent="0mm" 
text-indent="-13mm" intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2"> will
do this
   </fo:block>

Met vriendelijke groet,
 
Henk Rutten
GrafiData Deventer

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-xep-support at renderx.com [mailto:owner-xep-support at renderx.com]
Namens Teus Benschop
Verzonden: woensdag 15 november 2006 4:12
Aan: xep-support at renderx.com
Onderwerp: [xep-support] Text Overlap

Hi,

The document.fo, pasted in below, when run through x4u, has a text
positioning problem in the pdf output. The large "3" touches the letter "w"
of the word "will". It may be that this is due to my faulty xmlfo code, but
I am not sure where the fault could lie, and believe the code is probably is
fine.

Any help on solving this problem is appreciated.

Thank you,

Teus Benschop

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" 
font-family="Bitstream Charter" font-size="12pt" text-align="justify">
 <fo:layout-master-set>
  <fo:simple-page-master master-name="blank-page" page-width="21cm" 
page-height="29.7cm">
   <fo:region-body></fo:region-body>
   <fo:region-before region-name="header-blank" extent="0cm"/>
  </fo:simple-page-master>
  <fo:simple-page-master master-name="odd-page" page-width="21cm" 
page-height="29.7cm">
   <fo:region-body margin-top="2cm" margin-bottom="2cm" 
margin-left="2cm" margin-right="1cm" column-count="2"></fo:region-body>
   <fo:region-before region-name="header-odd" extent="2cm"/>
  </fo:simple-page-master>
  <fo:simple-page-master master-name="even-page" page-width="21cm" 
page-height="29.7cm">
   <fo:region-body margin-top="2cm" margin-bottom="2cm" 
margin-left="1cm" margin-right="2cm" column-count="2"></fo:region-body>
   <fo:region-before region-name="header-even" extent="2cm"/>
  </fo:simple-page-master>
  <fo:page-sequence-master master-name="text">
   <fo:repeatable-page-master-alternatives>
    <fo:conditional-page-master-reference blank-or-not-blank="blank" 
master-reference="blank-page"/>
    <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="odd" 
master-reference="odd-page"/>
    <fo:conditional-page-master-reference odd-or-even="even" 
master-reference="even-page"/>
   </fo:repeatable-page-master-alternatives>
  </fo:page-sequence-master>
 </fo:layout-master-set>
 <fo:page-sequence master-reference="text">
  <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
   <fo:block font-size="12pt" text-align="left" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="24.4mm" end-indent="0mm" 
text-indent="0mm" intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2">
 <fo:float float="start">
   <fo:block font-size="34pt" line-height="90%" font-weight="bold" 
text-align="left" space-before="0mm" space-after="-3mm" 
start-indent="0mm" end-indent="0mm" text-indent="0mm" 
intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2" 
keep-with-next.within-column="always">
3
   </fo:block>
 </fo:float>
Some text <fo:inline font-size="100%" font-style="normal" 
font-weight="normal" text-decoration="underline">text</fo:inline>
text<fo:footnote><fo:inline font-size="60%" font-style="normal" 
font-weight="normal" text-decoration="none" font-variant="normal" 
vertical-align="super"></fo:inline><fo:footnote-body><fo:list-block
provisional-label-separation="0pt" 
provisional-distance-between-starts="18pt"><fo:list-item><fo:list-item-label
end-indent="label-end()">
   <fo:block font-size="11pt" text-align="justify" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="0mm" end-indent="0mm" text-indent="0mm" 
intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2">
 
   </fo:block>
</fo:list-item-label><fo:list-item-body start-indent="body-start()">
   <fo:block font-size="11pt" text-align="justify" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="3mm" end-indent="0mm" text-indent="0mm" 
intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2"> <fo:inline
font-size="100%" font-style="normal" font-weight="bold" 
text-decoration="none" font-variant="normal">3.1: </fo:inline>Footnote.
   </fo:block>
</fo:list-item-body></fo:list-item></fo:list-block></fo:footnote-body></fo:f
ootnote>
   </fo:block>
   <fo:block font-size="12pt" text-align="left" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="24.4mm" end-indent="0mm" 
text-indent="-19.1mm" intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2"> will
do this
   </fo:block>
   <fo:block font-size="12pt" text-align="left" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="25.4mm" end-indent="0mm" 
text-indent="-12.7mm" intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2"> and
will do that.
   </fo:block>
   <fo:block font-size="12pt" text-align="left" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="24.4mm" end-indent="0mm" 
text-indent="-19.1mm" intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2"> He
will do this.
   </fo:block>
   <fo:block font-size="12pt" text-align="left" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="24.4mm" end-indent="0mm" 
text-indent="-19.1mm" intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2"> He
will do this.
   </fo:block>
   <fo:block font-size="12pt" text-align="left" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="25.4mm" end-indent="0mm" 
text-indent="-12.7mm" intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2"> He
will do this.
   </fo:block>
   <fo:block font-size="12pt" text-align="justify" space-before="0mm" 
space-after="0mm" start-indent="0mm" end-indent="0mm" 
text-indent="3.2mm" intrusion-displace="line" widows="2" orphans="2">
 
   </fo:block>
<fo:block span="all"></fo:block>
  </fo:flow>
 </fo:page-sequence>
</fo:root>

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo at renderx.com from the address you are
subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service
http://www.renderx.com/terms-of-service.html


-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo at renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/terms-of-service.htmlMore information about the Xep-support mailing list