[xep-support] xinclude and command line

Jirka Kosek jirka at kosek.cz
Mon Jan 16 14:09:28 PST 2006


Jacques Foucry wrote:

> But it don't works.

You must tell XEP to use XML parser with XInclude support enabled. Here
is my command-line for XEP (it also enables support for XML catalogs, 
you don't need this probably):

set 
CP=c:\batch\xercesImpl.jar;c:\batch\;c:\batch\resolver.jar;c:\batch\saxon643.jar;C:\Program 
Files\RenderX\XEP\lib\xep.jar;C:\Program 
Files\RenderX\XEP\lib\saxon.jar;C:\Program 
Files\RenderX\XEP\lib\xt.jar;c:\batch\xercesImpl.jar

java -Xmx900M -classpath "%CP%" 
-Dorg.apache.xerces.xni.parser.XMLParserConfiguration=org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration 
-Dcom.renderx.sax.entityresolver=org.apache.xml.resolver.tools.CatalogResolver 
-Dcom.renderx.jaxp.uriresolver=org.apache.xml.resolver.tools.CatalogResolver 
com.renderx.xep.XSLDriver "-DCONFIG=C:\Program Files\RenderX\XEP\xep.xml" %*

In your case adding xercesImpl.jar into classpath and setting 
-Dorg.apache.xerces.xni.parser.XMLParserConfiguration=org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration 
should be sufficient.


HTH,

				Jirka

-- 
------------------------------------------------------------------
  Jirka Kosek   e-mail: jirka at kosek.cz   http://www.kosek.cz
------------------------------------------------------------------
  Profesionální školení a poradenství v oblasti technologií XML.
   Podívejte se na náš nově spuštěný web http://DocBook.cz
    Podrobný přehled školení http://xmlguru.cz/skoleni/
------------------------------------------------------------------
          Nejbližší termíny školení:
   ** XSLT 13.-16.3.2006 ** XML schémata 24.-26.4.2006 **
    ** DocBook 15.-17.5.2006 ** XSL-FO 12.-13.6.2006 **
------------------------------------------------------------------

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3158 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
URL: <http://lists.renderx.com/pipermail/xep-support/attachments/20060116/91ffd534/attachment.bin>


More information about the Xep-support mailing list